Friday, July 25, 2014

Interhouse Basketball u /16 (Boys& Girls) - 19.07.14

Interhouse Basketball u /16 Boys - 19.07.14
House Place
Red 1st
Blue 2nd
1st Place - Red House
Sr. No Names Std/Div
1 Neeraj Nair 9D
2 Ojas Patel 9E
3 Abhishek Dalvi 10D
4 Abhishek Pavshe 10G
5 Shardul Hatiskar 10G
2nd Place - Blue House
Interhouse Basketball u /16 Girls - 19.07.14
Team Place
Team A 1st
Team B 2nd
1st Place - Team A
Sr. No Names Std/Div
1 Muskaan Mishra 10E
2 Shardd Soni 9B
3 Vipasa Jain 9C
4 Uttara Lokegaonkar 10E
5 Deval Pandya 9C
6 Mahima Mehta 10E
2nd Place - Team B

No comments:

Post a Comment